BSV’s kunnen subsidie aanvragen (vóór 9 oktober)

Alle BSV’s kunnen bij de gemeente Groningen een bedrag van 5.000 euro aanvragen voor het organiseren van activiteiten, die:

  • nieuwe activiteiten die uitnodigen tot (bewegen) en ontmoeten;
  • activiteiten die de leefbaarheid in de wijk of het dorp stimuleren;
  • activiteiten die de positieve gezondheid bevorderen (bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan);
  • activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers en personeel om met vertrouwen en enthousiasme zich te blijven inzetten voor de desbetreffende accommodatie;
  • activiteiten gericht op het vergroten van de deelnemersgraad van bezoekers vanuit de wijk.

Alle besturen hebben hierover een mail gehad. De deadline is al snel: 9 oktober. Het is wel belangrijk om te vermelden dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt en ook moet de aangevraagde subsidie voor 1 januari besteed zijn.

Voor het aanvraagformulier kun je ons mailen op: info@speeltuinengroningen.nl

Aanleiding

Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord ll dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 – 2026 geld beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK).  Eén van de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is het versterken van de sociale basis. Voor dit jaar is er nog een budget beschikbaar vanuit het GALA. We zijn blij te kunnen melden dat we een deel van het budget mogen inzetten voor het versterken van de sociale basis vanuit de sociaal culturele accommodaties.

Waarom voor dorps- en buurthuizen?

Wij zijn van mening dat u en uw accommodatie een belangrijke rol spelen in de versterking van de sociale basis. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd die de bewoners plezier en uitdaging geven en een reden geven om naar buiten te gaan, maar ook zorgen voor samenhang en een netwerk in de buurt waar ze op terug kunnen vallen. Vanuit het accommodatiebeleid is er geen structurele subsidie voor het organiseren van activiteiten. En toch weten we dat er veel en goed sociaal cultureel werk wordt georganiseerd in onze accommodaties. Ieder doet het op de wijze die past bij de wijk of het dorp. En omdat het voor een groot deel gaat om activiteiten voor en door inwoners is het bereik en de deelname ook nog eens groot. Wij waarderen dit ontzettend omdat we weten dat door stijgende kosten voor exploitatie, beheer, onderhoud en verduurzaming het een grote uitdaging is voor de accommodatiebesturen om hun accommodatie financieel gezond en in een goede staat van onderhoud te houden. Het organiseren van activiteiten kost extra inspanning, energie en soms ook geld.

Doel van de regeling?

We willen met deze incidentele subsidie de sociaal culturele accommodaties in onze gemeente stimuleren om nieuwe activiteiten te organiseren die de sociale basis versterken.

Daarnaast willen we nogmaals onze waardering laten blijken door deze impuls te geven.

Waar kunt u meer over deze regeling vinden?

We hebben de informatie van deze regeling in de bijlage bij deze mail gevoegd. Van toepassing is de paragraaf 4.20 uit hoofdstuk 4 ‘Welzijn, gezondheid en zorg’ van de Nadere regels subsidie gemeente Groningen. Deze Nadere regels subsidie en de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019 (ASV) is te vinden op www.overheid.nl (het is mogelijk dat deze site nog niet actueel is).