Conversatie over lidmaatschap

Afgelopen maandag, 23 september, heeft de ALV plaatsgevonden. Tijdens de ALV hebben we met elkaar gepraat over het lidmaatschap bij de BSV’s, onder leiding van Anita Pepping en Else Neef. Uit het gesprek zijn een aantal interessante punten gekomen. Over het algemeen zijn de BSV’s tevreden over het aantal betalende leden. De ledenprijs varieert van € 8,- tot € 11,50 op jaarbasis en dit is een lidmaatschap voor het hele gezin. Sommige BSV’s vragen een extra bijdrage voor (grote) activiteiten en het komt ook voor dat leden voorrang krijgen om mee te doen met activiteiten. Bij BSV V.H.J. hangt bij binnenkomst een groot bord met alle activiteiten. Voor bezoekers die nog niet lid zijn is dit een laagdrempelige manier om kennis te maken met de BSV.

Iris Terpstra van BSV Ruischerburg: ‘Bij het kinderdorp kunnen wij maximaal 150 kinderen toelaten. De leden krijgen dan voorrang’.

De functie van leden is de commitment en betrokkenheid bij de BSV’s. Door meer mond op mond reclame en meer activiteiten te organiseren, worden er meer mensen en omwonenden lid van de vereniging. De leden zijn waardevol voor de toekomst van de BSV. De aanwezige BSV’s willen zich best inzetten om meer leden aan de vereniging te binden. Door meer binding met de leden te krijgen, blijft de commitment groot. De BSV’s gaven aan dat ze voor deze binding zorgen door de website bij te houden, te flyeren, Facebook actief houden en te mailen naar hun leden. Laat zien wat je doet! Bij een aantal BSV’s zijn alle leden van de ‘clubjes’ ook lid bij de BSV. Zo zijn het niet alleen maar gebruikers van de accommodatie.

Arjen Luinenburg van BSV Oosterpark: ‘Bij activiteiten spreken wij nieuwe bezoekers aan. Het lidmaatschap wordt als positief ervaren wanneer je persoonlijk vertelt welke mogelijkheden er allemaal zijn’.

Anita Pepping: ‘de PR kan nog verder ontwikkeld worden waardoor je meer binding krijgt’. 

Het bestuur van de Speeltuincentrale roept ook alle BSV’s op om het ledenaantal uit te bouwen. Mogelijk komt dit onderdeel terug in het nieuwe accommodatiebeleid.

 

[gepubliceerd op 27 september 2019]