In beweging – de inzet van de Speeltuincentrale in 2018

Dankzij de betrokkenheid van meer dan 500 vrijwilligers en de medewerkers van de Speeltuincentrale ligt een mooi 2018 achter ons en een uitdagend 2019 voor ons. We lichten hier enkele onderdelen van ons jaarverslag uit. Het jaarverslag is hier te downloaden. Een papieren exemplaar sturen wij u op verzoek graag toe.

  • Presentatie & PR heeft een impuls gekregen door de nieuwe website. Op de website is voor elke BSV ruimte beschikbaar om zich te presenteren. Communicatie en PR krijgt een plek in het scholingsprogramma voor vrijwillige bestuurders en we ontwikkelen een PR-strategie voor het speeltuinwerk op stedelijk niveau.
  • De aangeboden zomeractiviteiten bij BSV Selwerd en SV VHJ in Hoogkerk zijn een groot succes gebleken. Steeds vaker blijven gezinnen in de zomervakantie thuis. Wij hebben ons daarom ingezet om de openstelling van de BSV’s te verruimen. In 2019 organiseren we met vier BSV’s zomeractiviteiten voor kinderen.
  • Trainingen voor bestuursleden
    In 2018 signaleerde de Speeltuincentrale dat veel nieuwe bestuursleden tegen hetzelfde soort vraagstuk opliepen: wat komt er nou precies kijken bij het reilen en zeilen van een vereniging? Samen met CMO STAMM zijn er twee trainingen over de basis van besturen gegeven. Bestuurders vonden de trainingen leerzaam en inspirerend.
  • De spelcontainer biedt een mogelijkheid tot ontmoeten, leren, spelen, samenwerken én signaleren, op plaatsen waar niet automatisch een passend spelaanbod voor kinderen is.   Vanaf begin 2018 ontving de Speeltuincentrale kritische signalen via haar leden over de voortgang van de Spelcontainer. In Vinkhuizen is de activiteit inmiddels volledig geïntegreerd in het reguliere aanbod van het jeugdteam, voor Paddepoel en Selwerd leken keer op keer oplossingen in beeld en in De Hoogte zitten we in een traject naar een nieuwe opzet voor de spelcontainer.
  • Renovatie en participatietrajecten zijn afgerond en in gang gezet. De speelvoorziening bij BSV Ruischerbrug is heringericht en er is een beweegtuin met sport- en beweegtoestellen voor de oudere wijkbewoners aangelegd. Met Buurt -en Speeltuinvereniging D.E.S., de Oosterpoort en Vinkhuizen is flink gewerkt aan planontwikkeling en financiering.
Detail omslag Jaarverslag 2018
  • Het project kinderfeestjes organiseert feestjes voor alle kinderen uit de klas, waarmee sociale uitsluiting wordt voorkomen. Wij hebben de betrokken partijen bijeen gebracht en er is een draaiboek samengesteld. In samenspraak met basisscholen en BSV’s worden vanaf eind 2018 feestjes georganiseerd in wijkenaccommodaties. De basisschool neemt het initiatief en onze leden stellen de ruimte gratis beschikbaar.
  • Speeltuincentrale Groningen fungeert als contact-organisatie voor Bewonersinitiatief Peizerbocht. Samen met buurtbewoners is er na een participatietraject een mooi plan opgesteld. Naast veel zelfwerkzaamheid was er extra financiering nodig. Dankzij ondersteuning van de Speeltuincentrale was dat mogelijk.

[gepubliceerd op 13 mei 2019]