Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) (alleen voor leden)

Op verzoek van diverse leden organiseert Groninger Dorpen in samenwerking met de Speeltuincentrale nog een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers:

Wanneer:       13 december a.s. van 19.00 tot 22.00 uur.
Waar:             BSV Ons Belang (in de achterzaal)

Jullie barvrijwilligers kunnen hier gratis aan meedoen, deelnemers ontvangen na afloop een IVA-certificaat. Wel graag van tevoren aanmelden.

Als er in het buurt- of dorpshuis alcohol wordt geschonken, moet er óf een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne óf een barvrijwilliger die een IVA heeft gevolgd, aanwezig zijn.

Na deelname aan de IVA kan de barvrijwilliger zich laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger. Het buurt- of dorpshuis is verplicht een registratie bij te houden van de barvrijwilligers die de IVA hebben gevolgd. 

Programma:
19.15 uur                    zaal open
19.30-20.30 uur          kennis alcohol en drank- en horecawet
20.30-20.45 uur          pauze
20.45-21.30 uur          de praktijk
21.30-22.00 uur          uitreiking certificaat en ruimte voor napraten

U kunt zich aanmelden door te mailen naar info@speeltuinengroningen.nl, graag voor 1 december a.s.