Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor leden van de Speeltuincentrale

Op donderdagavond 5 oktober (19.30h) organiseert Groninger Dorpen in het Poortershoes een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers. Jullie barvrijwilligers kunnen hier gratis aan meedoen, deelnemers ontvangen na afloop een IVA certificaat. Wel graag van tevoren aanmelden.

Als er in het buurt- of dorpshuis alcohol wordt geschonken, moet er óf een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne óf een barvrijwilliger die een IVA heeft gevolgd, aanwezig zijn. Na deelname aan de IVA kan de barvrijwilliger zich laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger. Het buurt- of dorpshuis is verplicht een registratie bij te houden van de barvrijwilligers die de IVA hebben gevolgd. 

De leden van de Speeltuincentrale mogen hieraan deelnemen! Wil je deelnemen, meld je dan uiterlijk zondag 1 oktober aan door een mail te sturen naar: info@speeltuinengroningen.nl