Jaarverslag 2019 – Speelpartners – de kracht van de buurt

Dankzij de betrokkenheid van meer dan 500 vrijwilligers en de medewerkers van de Speeltuincentrale ligt een dynamisch jaar achter ons en wederom een uitdagend nieuw jaar voor ons. Het jaarverslag “Speelpartners – de kracht van de buurt” is hier te downloaden. Een papieren exemplaar sturen wij u op verzoek graag toe.

Enkele onderdelen uit het jaarverslag 2019 zijn:

  • Algemene ledenvergaderingen
  • De nieuwe accommodatienota
  • In gesprek met de raadsleden
  • Bestuurlijke ontwikkelingen
  • Monitorgesprekken
  • Rookvrije speeltuinen
  • Zomeractiviteiten
  • Renovaties
Detail voorkant jaarverslag 2019

[gepubliceerd op 2 april 2020]