Jelte Veen, 1956 – 2022

Uitgesproken op de uitvaart namens de VSCG, door voorzitter Roel Groenhof. 


In Memoriam: Jelte Veen               Hoe beschrijf je een man als Jelte Veen? Zijn betekenis, zijn stijl, zijn karakter, zijn doen en laten in en buiten de wereld van Buurt- en Speeltuinverenigingen. Hij heeft grote indruk gemaakt en achtergelaten. Klein van stuk maar groots in doen. Hoe deed hij dat?

Jelte kennen wij in het bestuur van de Speeltuincentrale als een blije, positieve en ondernemende man. Jelte omarmde de speeltuinwereld, zoals hij zijn leven leefde. Goed gemutst trad hij problemen tegemoet, kritisch, altijd met open blik en op zoek naar mogelijkheden. Tijdens een zwaar bestuurlijk gesprek bracht hij met een bijzondere anekdote een ontspanningsmoment.

Stel Jelte een vraag om steun of hulp en zijn antwoord was: “JA”. Daarmee steunde hij de Speeltuincentrale in woord en daad, de andere Buurt- en Speeltuinverenigingen en niet te vergeten zijn eigen speeltuinvereniging: “Voor Hoogkerks Jeugd”, V.H.J.

Komende oktober zou Jelte geëerd worden vanwege zijn 40-jarige verbondenheid met V.H.J. De speeltuin is gerenoveerd, er is een fitness baan voor ouderen toegevoegd, het beheer is op maat gesneden, er is een samenwerking met het dorpshuis, het WIJ-team en gemeente is geïntensiveerd. Dat alles met maar een doel voor ogen: de kinderen, ouderen, bewoners van de suikerbuurt.

Kinderclubs, dartclubs, gymnastiek, busreisjes naar het zwembad of andere bestemmingen. Alleenstaande ouderen die ‘s ochtend en ‘s avonds door vrijwilligers worden bezocht. Maaltijden voor ouderen verzorgd door de speeltuin. Kwetsbare ouderen in de wijk? Jelte komt helpen sausen en timmeren. Problemen met woningtoewijzing in de wijk? Jelte stemt af met de woningcorporatie op zoek naar een systeem van toewijzing met draagvlak.

Oud en nieuw feest? Vreugde vuren? Tonnen schade? De burgemeester overlegt met Jelte: “Zorg jij dat alleen de platte pet de wijk in komt, dan zorg ik met de wijkbewoners voor de rest.” Kosten dat jaar? Circa €10.000,-. Wat was Jeltes reactie? “Petje af voor de burgemeester dat hij ons het vertrouwen gaf”. Op mijn vraag hoe het voor hem was om met de burgemeester aan tafel te zitten keek hij licht verrast en zei: “Hij gaat ook gewoon naar de WC“.

Op de meest complexe situaties vond Jelte een passende oplossing. Corona! V.H.J. blijft gesloten. Te kwetsbaar volgens hem. Toch moeten kinderen kunnen spelen. Hij slaat de handen ineen met dorpshuis en sporthal. Daar is ruimte voor de kinderen en kan eventueel besmettingsgevaar voor de ouders beperkt worden door hen op de tribune te plaatsten. Sinterklaasfeest tijdens de pandemie? Een drive-through pakjesavond werd door Jelte gepresenteerd alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.

Jelte sprak en overlegde met buurtbewoners, vrijwilligers, wethouders van alle politieke gezindten, burgemeesters, gebiedsmanagers, WIJ medewerkers als gelijken met één en hetzelfde doel: het welzijn voor de bewoners van zijn wijk.

Natuurlijk kwam alles tot stand in samenwerking met medebestuurders van V.H.J, vrijwilligers en niet te vergeten zijn vrouw Giny. Jelte was de motor!

De blije, tomeloze energie van deze motor met een gouden hart zullen wij ontzettend gaan missen. Als bestuurder, klankbord, criticus en creatieveling maar bovenal zullen wij hem missen als mens. Wij wensen Giny, Sjon en Claudia, Yara, Tamara en Johannes, Justin en Annemarie sterkte bij het verwerken van het verlies van deze bijzondere man.

 

Uitgesproken op de uitvaart namens de VSCG.

Roel Groenhof, voorzitter

23 juni 2022