Nieuw beleid accommodatiebeheer

Op 9 oktober kwam de raadscommissie Onderwijs en Welzijn bijeen voor een eerste oriëntatie op harmonisatie én nieuw beleid voor de sociaal-culturele accommodaties in onze stad. Harmoniseren is nodig na samenvoegen van Ten Boer en Haren met de stad Groningen en de huidige accommodatienota (2013) is toe aan vernieuwing. Voorzitter Speeltuincentrale, Roel Groenhof, greep de mogelijkheid tot inspreken aan om aandacht te vragen voor de rol van de BSV’s, de vrijwilligers en Centrale. Lees de inhoud van zijn bijdrage via deze link. De vergadering is online terug te zien (Roel Groenhof vanaf 1:23:50).

Roel Groenhof bij raadsvergadering op 9 oktober

[gepubliceerd op 21 oktober 2019]