Vernieuwde speeltuin Van Ostade Stichting

De speeltuin heeft half 2016 een forse opknapbeurt gekregen. Van Ostade Stichting heeft een speeltuinbord met ‘speelregels’ ontworpen. Het voetbalplein op het speeltuinterrein heeft later dat jaar ook een metamorfose ondergaan. De voetbal werd vaak ver de speeltuin in geschopt en dit leverde soms gevaarlijke situaties op. Daarom heeft de Van Ostade Stichting samen met de BSO-Schildersbuurt en de Pettefletschool een plan gepresenteerd aan wijkwethouder Roeland van der Schaaf om het plein te verbreden en van een hek te voorzien. De wethouder vond het een prachtplan en heeft de aanvraag gehonoreerd.Ook langs de waterkant zijn bij de looppoorten afsluitbare hekjes aangebracht, zodat de kleintjes niet meer bij het water kunnen komen.
30 januari 2017 is de vernieuwde speeltuin en het voetbalplein officieel in gebruik genomen door wethouder Roeland van der Schaaf. Hij deed dit door samen met de kinderen een potje voetbal te spelen.