Onderzoek naar een hulpmiddel

Studenten bedrijfskunde van de Hanzehogeschool hebben dit jaar in opdracht van de BSV in Corpus een onderzoek uitgevoerd onder wijkbewoners uit de omgeving van de accommodatie. Met het onderzoek werden betrokkenheid, bekendheid én wensen van de bewoners voor het buurtcentrum De Semmelstee in kaart gebracht. De respons was boven verwachting en de resultaten worden gebruikt om enkele veranderstappen te realiseren. De aanpak en resultaten zijn misschien ook interessant voor andere accommodaties in onze stad. 

De studenten hanteerden een digitale vragenlijst, welke werd verspreid via de Nieuwsbrief van de Gemeente Groningen. Liefst 212 wijkbewoners namen de moeite om de vragenlijst in te vullen; een boven verwachting hoge respons. De antwoorden leverden een schat aan informatie, waar een begeleidingsgroep mee aan de slag is gegaan. De respondenten bepleitten o.a. meer bekendheid in de wijk, meer activiteiten voor kinderen en een breder en gevarieerder activiteitenaanbod. Bijzonder was dat bijna 30 mensen hun mailadres beschikbaar stelden, waarmee zij aangaven benadert te kunnen worden bij vervolgacties. En hier is het helaas flink mis gegaan! Door een fout in de programmering van de digitale enquête bleken de mailadressen later niet meer te achterhalen. Heel erg jammer, want juist deze wijkbewoners hadden hun bijdragen kunnen leveren bij vervolgacties.

De digitale vragenlijst als instrument bleek hier echter wel een succes. Met een beperkte tijdsinvestering bleken relatief snel meningen en wensen op te halen bij bewoners rondom de accommodatie. En als de mailadressen bruikbaar waren geweest had men kunnen beschikken over een potentiële doelgroep aan voortrekkers, welke in beeld zijn voor vervolgacties. Het lijkt de Speeltuincentrale heel interessant en een uitdaging om het middel van de digitale enquête ook in te zetten in enkele andere wijken. Vooral de BSV’s, die werken aan het verbeteren of updaten van hun relatie met de wijkbewoners kunnen zich hiertoe melden bij de Centrale.

[gepubliceerd op 25 september 2019]