Speelfestival+

De Speeltuincentrale organiseert sinds 2018 in Speelfestivals in de speeltuinen en accommodaties van de BSV’s. In de eerste jaren alleen in de zomervakantie en dat is doorgegroeid naar alle vakanties (op de kerstvakantie na). De gemeente heeft de Speeltuincentrale gevraagd of zij wil kijken of het mogelijk is om de vakantieprogrammering in Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd aan te laten sluiten bij de Verlengde Schooldag.

Dat betekent dat we samen met het basisonderwijs programma’s gaan ontwikkelen die aansluit bij de doelen van de Verlengde Schooldag (of verrijkte schooldag) en worden uitgevoerd tijdens onze Speelfestival+. De plus staat hier dan voor Speelfestivals + Verlengde schooldag. Deze programma’s zullen een extra educatief tintje hebben, maar belangrijk is dat kinderen spelenderwijs leren. Van spelen word je wijs, is ons motto hierbij.