Regeling maatschappelijke organisaties

Vanuit het gemeentelijke Hulppakket Energiekosten voor burgers en maatschappelijke organisaties kun je nu een tijdelijke subsidie aanvragen voor financiële ondersteuning voor de sterk gestegen energieprijzen.

Waarom deze regeling?

De gemeente wil financiële ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties die als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen hun activiteiten niet goed of helemaal niet meer kunnen uitvoeren. Dit energiefonds is voor de extra energiekosten die organisaties, als gevolg van prijsstijgingen op energiemarkt, moeten maken. Het gaat om de periode van 1 november 2022 tot 1 april 2023 in vergelijking tot dezelfde periode van vorig jaar met ongeveer hetzelfde energieverbruik.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Groningen die zonder winstoogmerk activiteiten doen voor inwoners van de gemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen, culturele instellingen en sportverenigingen. Het is óók voor organisaties die geen subsidie ontvangen van de gemeente. Voorwaarde is dat ze niet gefinancierd worden door bijvoorbeeld het rijk, de provincie of andere koepelorganisaties.

Zie de link voor meer informatie en het aanvraagformulier:
Regeling maatschappelijke organisaties | Gemeente Groningen