Van Ostadestichting

De Van Ostadestichting (voormalig West End) is opgericht in 1932. Het buurtcentrum Kostverloren Kwartier en de speeltuin vallen onder het bestuur van de Stichting.

In de speeltuin kunnen kinderen uit de wijk spelen met water en zand, duikelrekjes, klimmen en klauteren en er is ook een kabelbaan en een voetbalpleintje. Het ontwerp is van landschapsarchitect Jan Ooms; de meestal houten speeltoestellen zijn afkomstig van Goede speelsystemen. In 2016 is de speeltuin vernieuwd met medewerking van de toenmalige Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS). In het voorjaar van 2023 is de speeltuin uitgebreid met diverse speelaanleidingen en een uitdagende klimtoren.

Van Ostadestichting organiseert regelmatig activiteiten voor jong en oud. Ook maken diverse clubjes gebruik van de ruimte, zo zijn er twee zangkoren die hier repeteren en oefent de jeugdschaakclub er. Verder kun je bij Van Ostadestichting breien, aquarelleren, zingen, bewegen op muziek, knutselen en zijn er koffiemiddagen. Bijna elke dag zijn er een of meerdere activiteiten.

Van Ostadestichting
Speeltuin Kostverloren en Buurtcentrum Kostverlorenkwartier

Bezoekadres:
Jacob van Ruysdaelstraat 73
Achter de school “De Petteflet”

Correspondentieadres:
Jan Steenstraat 10
9718 LG  Groningen

Algemeen/secretariaat en weekverhuur:
Leendert van der Laan
Tel. 0640-185410
Mail. info@vanostadestichting.nl

Weekendverhuur:
Jacob Bolhuis
Tel. 0641-619144
Mail. jbolhuis@home.nl