Speeltuinvereniging Helpman-Oost gaat op de schop!

De speeltuin Helpman-Oost wordt aangepakt. De meeste speeltoestellen zijn aan renovatie toe. Dit geldt met name voor het boomhuis. Er is daarom door het bestuur met de Speeltuincentrale een plan gemaakt om de speeltuin een grote opknapbeurt te geven.

We beginnen op 17 september en 24 september met het schoonmaken en schuren van de speeltoestellen. Aansluitend vinden de renovatiewerkzaamheden plaats tot aan de herfstvakantie (week 42, 17 t/m 21 oktober).

We hopen dat de renovatiewerkzaamheden dan gereed zijn.

Mocht het tegenzitten in de planning dan worden de werkzaamheden in week 3, 2023 weer vervolgd. Gedurende die tijd is de speeltuin wel open, maar kunnen soms speeltoestellen niet gebruikt worden. Dit wordt aangeven met de bekende rood-wit-linten.

De klus wordt uitgevoerd door Omgeefmij van Ger de Wilde, die indertijd de speeltuin ingericht heeft met het boomhuis.

Met name op 17 en 24 september kunnen we heel goed vrijwilligers gebruiken. 

Heb je zin om mee te helpen?

Meld je dan aan bij Ruud Zinnemers (06-51080441 of ruudzinnemers@gmail.com)