Stagiaires van Alfa college

In de maand juni hebben meerdere studenten in de stadGroningen die hun laatste lessen en opdrachten die ze gaan afronden. Zo ook destudenten van Alfa College van de studie Assistent Dienstverlening en Zorg.Deze één-jarige studie geeft de studenten de entree om verder te studeren naarniveau 2. Renske de Vries is hierin de stagebegeleider en coördinator van dezegroep studenten. Ze begeleid de 45 studenten waarbij ze de stageplekken van destudenten regelt en de studenten hierin helpt en toeziet. Er zijn 30 studentendie een stage hebben gevonden en in de maand juni zijn de 15 overige studentenhun laatste opdracht aan het afronden bij twee BSV’s in de stad, in Helpman enin Rijssebrug.  Bij deze stage op locatie gaan de studenten hun geleerdetheorie in praktijk brengen, op gebied van schoonmaken. De studenten wordenniet opgeleid als schoonmaker, maar moeten wel de basisvaardigheden hiervoorbeschikken om door te stromen naar andere niveau’s.

Afgelopen donderdag (13 juni) zijn de 15 studenten bij BSVRijssebrug geweest om deze oefening in praktijk af te leggen. Deze 15 studentenhebben hun eerdere stage niet kunnen afronden in dit jaar en hebben bij dezeoefening de laatste opdracht om de stage op locatie te behalen. In septemberbegint er weer een nieuwe groep studenten en zij gaan stapsgewijs toe naar 24uur in de week werken bij een organisatie. Schoonmaken is hierbij een middel omhet diploma te behalen waarbij de studenten vooral helpen waar de dagelijkseschoonmaak niet aan toekomt. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hetspeelgoed wat (dagelijks) wordt gebruikt.

Hierbij ook de oproep aan verschillende BSV’s of jullie nog ruimte hebben om studenten hierin te begeleiden. De studenten kunnen hierin meehelpen bij de BSV en all-round meewerken onder begeleiding. Zo kunnen de studenten helpen bij schoonmaken, maar daarbij ook het organiseren van activiteiten voor kinderen. Het is hierbij niet nodig om 24 uur beschikbaarheid te hebben, maar de studenten kunnen hierin ook minder uren werkzaam zijn bij de BSV. Tijdens de stage worden vooral de basisvaardigheden aangeleerd, zoals de reguliere werktijden en het nakomen van werkafspraken.

Geinteresseerd als BSV? Dan kan er contact worden opgenomen met Renske de Vries (06-20389115). Het gaat hierbij om 1 dag in de week begeleid stage lopen tussen de 6 en 8 uur. Daarbij dient de BSV een erkend leerbedrijf te zijn voor de opleiding Assistent Dienstverlening en Zorg (of willen worden).

[gepubliceerd op 20 juni 2019]