Subsidieaanvraag

Via het Gemeentefonds is er geld beschikbaar gesteld. Dit is er ter ondersteuning voor lokale dorps- en buurthuizen die door de maatregelen van COVID-19 zijn getroffen. De gemeente maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor financiële ondersteuning in verband met de effecten van de coronamaatregelen en de aanpassingen die daarop moesten worden gedaan.

Door een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag in te dienen kun je maximaal € 3000,-  ontvangen voor gemaakte kosten, maar je moet niet al te lang wachten. De aanvraag moet namelijk uiterlijk 29 april 2022 worden ingediend. Benieuwd of jouw organisatie recht heeft op een aanvraag? Kijk dan voor meer informatie in de bijlage.

14 maart 2022, 15:30