Technasium project Praedinius

Samen met het Praedinius Gymnasium werd ook dit jaar weer het Technasium Project uitgevoerd. Zes eerste klassen, onder leiding van Marlies Lukkien, deden mee aan het project. De leerlingen van het Preadinius Technasium kregen de opdracht om een ontwerp voor een speeltuin te maken die geschikt is voor valide en mindervalide kinderen. Daarnaast moesten zij een speeltoestel speciaal voor kinderen met een beperking ontwerpen. Dit jaar hebben we gekozen om de speeltuin bij buurt -en speeltuinvereniging Ruischerbrug als uitgangspunt te nemen. Daar zijn de leerlingen een dagdeel naartoe geweest om het terrein in te meten, sfeer te proeven en ideeën op te doen.

De jury heeft woensdag 28 juni j.l. alle genomineerde ontwerpen bekeken en beoordeeld. De ontwerpers kregen volop de gelegenheid om hun ontwerp toe te lichten.
De jury heeft per categorie vooral gelet op originaliteit, toegankelijkheid en of het past binnen de financiële mogelijkheden. Al met al een lastige taak voor de juryleden. De jury bestond uit:  Reinhard Bartelds (voorzitter) en Iris Terpstra (bestuurslid) namens  buurt- en speeltuinvereniging Ruischerbrug, Vincent Huiting en Meta Barkhuis van Speeltuincentrale Groningen.

Per categorie waren er drie prijzen te verdelen. Onder grote belangstelling van medeleerlingen, leerkrachten en ouders zijn de prijzen uitgereikt.
1e prijs Categorie Speeltuinontwerp: hier hadden Hidde, Owen en Carolina uit klas 1E een  duidelijk en goed uitgewerkt plan gemaakt. Veel leuke originele ideeën waren in het ontwerp verwerkt.

1e prijs Categorie Speeltoestel:  Klas 1E Ward, Tjitske en Luuk ontwierpen een duurzaam toestel. Door gebruik van de fitnessapparaten wordt energie opgewekt en kan de molen draaien. Geschikt voor zowel mindervalide als valide kinderen.

1e prijs Speeltoestel: Ward, Tjitske en Luuk

1e prijs plattegrond: Hidde, Carolina en Owen

belangstellenden prijsuitreiking