Update: De Indische Buurt

Vanaf 1 februari is het huidige bestuur van De Indische Buurt (DIB) teruggetreden in haar bestuurlijke taken en zijn deze tijdelijk overgedragen aan Anja Aaldering van de Speeltuincentrale. Zij zal als interim bestuurder optreden tot dat de bestuurstaken aan een nieuw te vormen bestuur kunnen worden overgedragen. Na 40 jaar actief in het bestuur en voor het DIB te zijn geweest vindt het huidige bestuur, met als voorzitter Lammie Veldt – Hilbrands, het tijd worden om het fakkeltje over te dragen aan een nieuw te vormen bestuur en uiteindelijke aan nieuwe actieve vrijwilligers. De huidige bestuursleden  blijven voorlopig als vrijwilliger actief maar zullen langzamerhand meer en meer de taken over dragen aan de nieuwe vrijwilligers.

De buurtorganisaties, zoals het Pand, het Groenhuis, gemeente Florishuis en Jasmijn zijn geïnformeerd  over het besluit van het huidige bestuur. Zij zijn bereid actief mee te denken en te ondersteunen. Gezamenlijk zijn we aan het onderzoeken hoe we de buurt en met name ook de kinderen kunnen betrekken bij het vernieuwde DIB. Het uitgangspunt is dat er nieuwe vrijwilligers en bestuursleden worden gevonden die van het mooie DIB, zoals het huidige bestuur het achterlaat nog meer een speelparadijs voor kinderen gaan maken. Samen met de buurt, de kinderen, de betrokken netwerkpartners en met nieuwe nog te werven vrijwilligers die de kar gaan trekken  Dit natuurlijk zonder het goede dat het huidige bestuur achterlaat over boord te gooien. De continuering en vernieuwing van DIB kan alleen slagen als de activiteiten door de buurt gedragen worden en er voldoende vrijwilligers worden gevonden die zin hebben om van het huidige pareltje DIB een kinderparadijsje te maken waar kinderen hun droom mede kunnen realiseren. Volgende week verzorgt Jalapenio Marketing in opdracht van de Speeltuincentrale een buurt enquête waar we graag de wensen en behoeften van de buurtbewoners inventariseren en waar betrokken buurtbewoners zich kunnen melden. Daarnaast zullen er gerichte activiteiten plaatsvinden om ook ouders te bereiken met het verzoek actief mee te gaan doen in het vormen van het vernieuwde DIB.

BSV D.I.B.