Agenda: Zomeractiviteiten met de speelambassadeurs

Veel kinderen uit de Stad Groningen gaan tijdens de zomervakantie niet op vakantie. Daarbij zijn veel accommodaties beperkt open of soms zelfs gesloten. Dit is jammer, want juist de vakantieperiode is voor kinderen een ideale periode van mooie herinneringen en nieuwe verhalen! De Speeltuincentrale, Jantje Beton/NUSO en vier verschillende Buurt en Speeltuinverenigingen organiseren hiervoor een zomerprogramma waarbij we de thuisblijvende kinderen in de betreffende wijken een inspirerende vakantie bezorgen.

Van week 31 tot en metweek 34 worden er in vier verschillende speeltuinen meerdere zomerseactiviteiten uitgevoerd. In elke speeltuin wordt een grote hoeveelheid zandgeplaatst, waarbij de kinderen kunnen spelen met het zand, water,beachvolleyballen en zandsculpturen maken met een zandkunstenaar.

Selwerd aan Zee 2018

Vorig jaar is deze formulevoor het eerst uitgevoerd bij B.S.V. Selwerd. De Speeltuin aan de Elzenlaanhaalde hartje zomer 2018 zand en water binnen de hekken en maakte van de Speeltuin‘Selwerd aan zee’. De speeltuin veranderde in een zomers strandtafereel metspeelzand, water, zandsculpturen, beachvolleybal, een ijscokar en nog heel veelmeer!  Het enthousiasme bij kinderen,ouders en wijkbewoners was groot. Dat is een rede voor herhaling! Het projectvindt daarbij navolging in aankomende zomer: samen met wijkbewoners, het wijknetwerkén een grote groep jongeren worden bij vier Buurt – en Speeltuinverenigingengedurende vier weken allerlei kind – & jeugdactiviteiten aangeboden.

De deelnemende BSV’s zijnals volgt:

Vinkhuizen aan Zee – Week31 en 32

De Hoogte aan Zee – Week31 en 32

Oosterparkwijk aan Zee –Week 31 en 32

Selwerd aan Zee – Week 33en 34

Selwerd aan Zee 2018

In samenwerking metNUSO/Jantje Beton zijn er ongeveer 20 jongeren geworven om mee te helpen bijhet organiseren van dit zomerprogramma. Zij hebben een training gehad waarin zeverschillende methodes kunnen toepassen om de kinderen het beste huncreativiteit te laten gebruiken en daarbij uitgedaagd te worden in het spelen.Door de getrainde begeleiding wordt er een variërend en uitdagend dagprogrammaaangeboden. Iedereen is gedurende deze weken welkom, aanmelding is daarbij nietnodig en de deelname is gratis.

Kijk voor het programma opwww.speeltuinengroningen.nl/zomervakantie

[gepubliceerd op 20 juni 2019]